keskiviikko 22. lokakuuta 2014

Tunteiden tuomasta ymmärryksestä järjen näkökulmasta (engl.)

Tässä aiempi tekstini:

"

Fitting thinking and feelings together

About good wise ways to think:
All our observations, which form our thinking ability, are not simple
mechanical. Many of our wisest thoughts are on a more emotional
philosophical insightful way of looking at things. How to keep these
both kids of truths in harmony:
Each feeling marks some things important in our own life, in the
society or in the world at large. The task of feelings is to motivate
our practical action into safeguarding these things. So each feeling
corresponds to a thought: "This thing is important in life!". This
way, as our thinking tells why objectively these things are important,
emotional truths find an expression in schooled kind of objective
thinking.
All of the tough value-free dynamics are based on what functions, i.e.
on what is healthy. In man-made things this corresponds to well
functioning, well planned and rationally used in the light of one's
whole picture of the world. The healthy is what our nature guides us
towards: toward the healthy we feel natural healthy love. So the
world, all it’s tough dynamics is based on the healthy, which we love.
On a flowery language: “The World Is Of Love!”.
Typically complex problems involving whole societies, but also other
kinds of problems, get solved via: Healthy natural ways of living and
the state of the world healthy. Build in your mind a picture of the
ideally healthy world. Compare other options to it with the help of
the principle “Healthy works better than broken.”.
In our nature there are encoded our principles of functioning: The
most natural on all areas of life while having a good holistic picture
of the world, functions the best: gives most capacity, intelligence,
social wisdom, well working social bonds, well working society, a good
position in it fairly, best state of the world, most happy life, etc.
The most healthy and natural is the most well working and harmonical.
It is also the most beautiful and touching: as music, as art, as
social communication, as truths and ideals,…
A wider attention can handle more things and handle them without
errors, so religious sensitivity, friendly compassion, love of the
nature, leisurely voluntary labour for some good cause in a group of
pals and holidays can increase one’s intelligence to manyfold. If one
way of thinking that you can use, can predict all the outcomes of some
other way of thinking of yours, then the one which observes more is
the more intelligent one and worth picking.
Many try to solve problems by trying what they can build from the
available parts. Religion solves problems in a much better way by
solving them solution centeredly:
First an idea of the ideal, which is like building instructions for
the whole solution.
Then an atmosphere according to it and a landscape of the situation
according to that atmosphere, which gives a practical holistic view of
how to arrange things in order to reach the ideal.
Then practical action in your own life according to that landscape and
atmosphere, reaching for that ideal. And trying friendlily and
idealistically to get others along for a good cause.
Thinking of the whole makes you solve most problems of application
already before you meet them. If you think of only the problem at
hand, you leave your relationship to the wide world unsolved and so
you run into extra problems and lot of more work which you could have
avoided via using a holistic perspective in planning.
Typically in thinking you eed two pictures: 1) the world is
objectively like this, all it’s phenomena and structures like this,
and 2) my life is like this, these are my wishes, this is my wisdom of
life and this is howI am going to live.
The healthy is what working ability and intelligence is build on. It
is also what gives us happiness. It is the natural direction in our
lives and in the world. The thought “I love Life, happiness and things
positive for happy life – like most of the others, like You too! So I
take them as my values in the world at large…” gives so happiness,
friendly social life and the most well working prosperous working
life.
With each phenomenom of the world it is good to think what it means to
life: “children, free time, catastrophes,…” and feel accordingly.
These objective feelings in one’s picture of the world motivate one to
the wisest practical action easily and in well understood sincerely
felt ways."

Tunteet ja järki sopivat yhteen

Järki rakentaa maailmankuvan yhdessä aistien ja sosiaalisten havaintojen kanssa. Tunteet kertovat, mitä tuossa maailmassa tavoitella. Osa tunteista on ymmärryksen synnyttämiä, siis järjen tärkeiksi näkemistä asioista, ja osa on vaistomaista ymmärrystämme siitä, mikä on elämäntavassamme hyväksi, esim. luontovirikkeiden tarve.
Järki muodostaa siis kartan ja tunteet antavat suuntia, joihin tuossa maisemassa kulkea. Näin järki ja tunteet sopivat ongelmattomasti yhteen.
Jos tässä joskus on ongelmia, ne johtuvat joko järjen heikkoudesta tai siitä, että putkinäköisesti seuraa vain yhtä tunnetta kerrallaan. Jos on kokonaiskuva siitä, mitä tuntee mistäkin, ja tajuaa tunteiden korostavan juuri tällä hetkellä käytännössä huolöehdittavina olevien asioiden tasoa, niin näitä ongelmia ei tule.
Hyvän arkijärjen opit lukemalla ajattelukurssin, jonka löydät blogini http://pikakoulu.blogspot.fi alusta. Lue etenkin kurssin lopusta (kurssin luettuasi, se on aika helppo) maininnat tunteiden ja tunnelmatjua roolista ajattelussa.

Tunteet ovat tarpeen

Tunteet ovat syntyneet evoluution tai jumalan luomina, koska ne ovat hyödyllisiä. Tunteet ohjaavat kohti hyviä toimivia tekemisentapoja ja parhaita elämäntapoja.

Tunteet ovat toiminnan kannalta välttämätön piirre. Siksi myös tulevaisuuden tietokoneilla tulee olemaan tunteet tai jokin vastaava rakenne. Tavallaan jo nykytietokoneet voidaan nähdä tuntevina. Mieti tätä seuraavasti:
Tunteet auttavat vastaamaan tarpeisiin. Tietokoneen tavoitteellisuus luo tarpeita: jotain tarttis tehdä, että sais tavoitteen toteutettua. Tietokoneen taipumus tehdä, mitä se on käsketty tekemään, siis taipumus täyttää tuon tavoitteen luomat tarpeet, vastaa tunne-elämän vaikutusta. Tässä mielessä tietokoneet voidaan nähdä tuntevan ihmisen tapaan toimivina, siis tavoitesuuntautuneen ihmisen tapaan tuntevina. Tavallaan tietokone siis on kuin tunteva käytökseltään.
Tietokoneiden kehittyessä ne koneet, joiden elämänpiiri vastaa ihmisen elämänpiiriä ja tehtävät ihmisen tehtäviä, kehittyvät ihmisen tapaan tunteviksi lähimain.

Ihmisen ja eläimen tarpeet ohjaavat kohti täyttä toimintakykyä ja mielekästä toimintaa tervehenkisesti maailman osina. Ilman tunteita ihmisen toiminta olisi vajaa. Mitä tärkeämpi asia huolehtia kuntoon, sitä suuremmat tunteet siihen liittyvät. Esim. Hitlerin Saksan kuuluisissa sotaan johtaneissa puheissa yhdistyvät tunteet ja järki: sekä maailmankuvan tason ymmärrys että halu toimia tuon ymmärryksen mukaan. Täysi toimintakyky, jonka tunteet tuovat, tuo suuren voiman, älyn ja taidon. Ks. http://workandfreetime.blogspot.fi miten tunteidenmukainen vapaa-aika tukee työtehoa, vaikka veisi suuren osan työajatsta.