keskiviikko 22. lokakuuta 2014

Tunteet ovat tarpeen

Tunteet ovat syntyneet evoluution tai jumalan luomina, koska ne ovat hyödyllisiä. Tunteet ohjaavat kohti hyviä toimivia tekemisentapoja ja parhaita elämäntapoja.

Tunteet ovat toiminnan kannalta välttämätön piirre. Siksi myös tulevaisuuden tietokoneilla tulee olemaan tunteet tai jokin vastaava rakenne. Tavallaan jo nykytietokoneet voidaan nähdä tuntevina. Mieti tätä seuraavasti:
Tunteet auttavat vastaamaan tarpeisiin. Tietokoneen tavoitteellisuus luo tarpeita: jotain tarttis tehdä, että sais tavoitteen toteutettua. Tietokoneen taipumus tehdä, mitä se on käsketty tekemään, siis taipumus täyttää tuon tavoitteen luomat tarpeet, vastaa tunne-elämän vaikutusta. Tässä mielessä tietokoneet voidaan nähdä tuntevan ihmisen tapaan toimivina, siis tavoitesuuntautuneen ihmisen tapaan tuntevina. Tavallaan tietokone siis on kuin tunteva käytökseltään.
Tietokoneiden kehittyessä ne koneet, joiden elämänpiiri vastaa ihmisen elämänpiiriä ja tehtävät ihmisen tehtäviä, kehittyvät ihmisen tapaan tunteviksi lähimain.

Ihmisen ja eläimen tarpeet ohjaavat kohti täyttä toimintakykyä ja mielekästä toimintaa tervehenkisesti maailman osina. Ilman tunteita ihmisen toiminta olisi vajaa. Mitä tärkeämpi asia huolehtia kuntoon, sitä suuremmat tunteet siihen liittyvät. Esim. Hitlerin Saksan kuuluisissa sotaan johtaneissa puheissa yhdistyvät tunteet ja järki: sekä maailmankuvan tason ymmärrys että halu toimia tuon ymmärryksen mukaan. Täysi toimintakyky, jonka tunteet tuovat, tuo suuren voiman, älyn ja taidon. Ks. http://workandfreetime.blogspot.fi miten tunteidenmukainen vapaa-aika tukee työtehoa, vaikka veisi suuren osan työajatsta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti